Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Đầu vào input dòng điện cho đồng hồ PM5350 có loại 5A hay không?

Published date: 01 tháng bảy 2020

Đồng hồ này có 2 ngưỡng cài đặt là 1A và 5A

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.