Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Trip unit 5.2A và 5.2E của dòng NSX có bảo vệ được cho động cơ hay không?

Published date: 01 tháng bảy 2020

Trip unit 5.2A và 5.2E của dòng NSX chỉ bảo vệ cho hệ thống Distribution và Generators. Không có bảo vệ cho hệ thống Motors

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.