Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Muốn bảo vệ chạm đất cho dòng NSX với dòng định mức 250A điện áp 380V cần điều kiện gì?

Published date: 04 tháng tư 2019

Dùng Trip điện tử:
- 6.2A/E nếu bảo vệ cho Distribution
- 6.2E-M: nếu bảo vệ cho motor
- Mua thêm ENCT

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.