Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Muốn bảo vệ chạm đất cho dòng NS với dòng định mức 1600A và áp định mức 660V thì cần những điều kiện gì?

Published date: 01 tháng bảy 2020

Dùng Trip điện tử:
- Dùng Trip điện tử 6.0P
- Mua thêm External sensor

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.