{}

Tìm các câu hỏi thường gặp

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Tìm theo từ khóa hoặc đặt câu hỏi","searchBtn":"Tìm kiếm","error":"Nhập từ khóa để tìm kiếm"}}

Muốn bảo vệ chạm đất cho dòng NSX với dòng định mức 400A điện áp định mức 380V cần những điều kiện gì?

Dùng Trip điện tử:
- 6.3A/E nếu bảo vệ cho distribution
- 6.3E-M: nếu bảo vệ cho motor
- Mua thêm ENCT

Nội dung này có hữu ích không?