Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Tên đầy đủ của cụm từ viết tắt "STR" trip unit là gì?

Published date: 01 tháng bảy 2020

Cụm từ STR trip unit đã từ rất lâu. Thế hệ đầu tiên của trip unit được gọi là Statimax và STR là viết tắt của "Statimax Trip Release"

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.