{}

Tìm các câu hỏi thường gặp

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Tìm theo từ khóa hoặc đặt câu hỏi","searchBtn":"Tìm kiếm","error":"Nhập từ khóa để tìm kiếm"}}

Tên đầy đủ của cụm từ viết tắt "STR" trip unit là gì?

Cụm từ STR là trip unit đã từ rất lâu. Thế hệ đầu tiên của trip unit được gọi là Statimax và STR là viết tắt của "Statimax Trip Release"

Schneider Electric Việt Nam

Nội dung này có hữu ích không?