{}

Tìm các câu hỏi thường gặp

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Tìm theo từ khóa hoặc đặt câu hỏi","searchBtn":"Tìm kiếm","error":"Nhập từ khóa để tìm kiếm"}}

Thời gian khởi động của ATS 48 là bao nhiêu?

Thời gian khởi động của ATS 48 (bật/tắt) là xấp xỉ 1s.

Nội dung này có hữu ích không?