Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Thời gian khởi động của ATS 48 là bao nhiêu?

Published date: 01 tháng bảy 2020

Thời gian khởi động của ATS 48 (bật/tắt) là xấp xỉ 1s.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.