Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Có thể liên động cơ khí giữa MCCB NS & ACB NW được không?

Published date: 04 tháng tư 2019

Có thể liên động cơ khí giữa MCCB NS & ACB NW được. Có 2 cách kết nối bằng cáp hoặc bằng ròng rọc.
Kết nối bằng cáp cần các điều kiện sau:
1. Ref Adaption fixture của mỗi CB.
2. Ref set of 2 cable.
3. CB phải có bộ đếm số lần đóng cắt

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.