Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Thông tin về điện áp thử nghiệm tối đa đối với Recloser U27 và N38.

Published date: 04 tháng tư 2019

1. Thử nghiệm bơm cao áp Recloser U27 và N38 giá trị tối đa là bao nhiêu?
- Recloser U27 (27kV) điện áp thử nghiệm tối đa 60kV
- Recloser N38 (38kV) điện áp thử nghiệm tối đa 70kV
2. Khi thử nghiệm cao áp có cần tháo đầu vỏ bao bushing hay không?
- Có, để đảm bảo an toàn, tránh bị phóng điện khi kiểm tra
3. Có cần tháo bao bushing khi test cách điện và tiếp xúc không?
- Không cần tháo bao bushing

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.