{}

Tìm các câu hỏi thường gặp

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Tìm theo từ khóa hoặc đặt câu hỏi","searchBtn":"Tìm kiếm","error":"Nhập từ khóa để tìm kiếm"}}

Thông tin về điện áp thử nghiệm tối đa đối với Recloser U27 và N38.

1. Thử nghiệm bơm cao áp Recloser U27 và N38 giá trị tối đa là bao nhiêu?
- Recloser U27 (27kV) điện áp thử nghiệm tối đa 60kV
- Recloser N38 (38kV) điện áp thử nghiệm tối đa 70kV
2. Khi thử nghiệm cao áp có cần tháo đầu vỏ bao bushing hay không?
- Có, để đảm bảo an toàn, tránh bị phóng điện khi kiểm tra
3. Có cần tháo bao bushing khi test cách điện và tiếp xúc không?
- Không cần tháo bao bushing

Nội dung này có hữu ích không?