Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Các dòng ACB của SE có thể kết nối với Bluetooth được không?

Published date: 04 tháng tư 2019

Hiện tại SEVL chưa có tích hợp bluetooth vào ACB.
Năm 2019, có thể launching dòng ACB MTZ có Micrologic sẽ có tính năng tích hợp với Bluetooth.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.