{}

Tìm các câu hỏi thường gặp

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Tìm theo từ khóa hoặc đặt câu hỏi","searchBtn":"Tìm kiếm","error":"Nhập từ khóa để tìm kiếm"}}

Biến tần ATV71 7,5kW , tín hiệu analog tốc độ trả về 0-10V, thời gian tăng tốc hiện đang cài ở mức 5s 40%. Hỏi nếu cài thời gian tăng tốc là 2s 40% có ảnh hường đến sản phẩm hay motor ko?

Nếu chỉ ứng dụng cho motor bơm chất lỏng thông thường thì vẫn có thể cài đặt tăng tốc trong 2s, nhưng sẽ tăng nguy cơ báo lỗi quá áp.

Nội dung này có hữu ích không?

Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Altivar 71
Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Altivar 71