Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Biến tần ATV71 7,5kW , tín hiệu analog tốc độ trả về 0-10V, thời gian tăng tốc hiện đang cài ở mức 5s 40%. Hỏi nếu cài thời gian tăng tốc là 2s 40% có ảnh hường đến sản phẩm hay motor ko?

Published date: 26 tháng sáu 2020

Nếu chỉ ứng dụng cho motor bơm chất lỏng thông thường thì vẫn có thể cài đặt tăng tốc trong 2s, nhưng sẽ tăng nguy cơ báo lỗi quá áp.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.