Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Tìm bộ điều khiển UA cho dòng Easypact MVS?

Published date: 04 tháng tư 2019

Dòng Easypact MVS không có liên động điện, chỉ có liên động cơ, do đó không có bộ điều khiển UA để tự động chuyển nguồn.
Tuy nhiên, bạn có thể thiết kế bộ tự động chuyển nguồn dòng Easypact MVS bằng cách dùng PLC và 1 số phụ kiện để thay thế bộ UA.
Tham khảo catalog EasyPact MVS tại đây:
http://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=LVED211021EN_web

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.