Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Sự khác nhau sơ đồ đấu dây CCT15365 giữa đời cũ và mới

Published date: 04 tháng tư 2019

-Đối với dòng CCT15365 cũ mặt giá trị định thời gian là màu trắng (Chi tiết tham khảo link bên dưới)
https://schneider-electric.box.com/s/cmr4yso5mxknfimrnlr4syfg16y2mar1

- Đối với dòng CCT15365 mới mặt giá trị định thời gian là màu xanh (Chi tiết tham khảo link bên dưới)
https://schneider-electric.box.com/s/2zilixssd2vvx5mm0h9vf0v02x7apez9

- Sơ đồ đấu dây đối CCT15365 cũ
+ Chân nguồn cung cấp 7&8
+ Tiếp điểm NC: 1&2
+ Tiếp điểm NO: 2&3

- Sơ đồ đấu dây đối CCT15365 mới
+ Chân nguồn cung cấp L&N
+ Tiếp điểm NC: 2&3
+ Tiếp điểm NO: 1&2

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.