{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Tìm theo từ khóa hoặc đặt câu hỏi","searchBtn":"Tìm kiếm","error":"Nhập từ khóa để tìm kiếm"}}
{}

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Chọn vị trí của bạn

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
{"support":{"yesButton":"Có","noButton":"Không","feedback":{"title":"Chúng tôi có thể làm gì để cải thiện?"},"submitButton":"Gửi","successMessage":"Cảm ơn bạn đã phản hồi","title":"Nội dung này có hữu ích không?","feedbackPercentLabel":"người cho rằng nội dung này hữu ích","captcha":{"error":"Vui lòng đánh dấu vào ô"}}}
Tìm các câu hỏi thường gặp

Unity Pro 13 Registration Wizard tool location

Issue
After I've installed Unity Pro v13.x, where do I find the Registration Wizard tool?

Product Line
Unity Pro 13.x for Modicon PLC configuration software for Windows

Environment
Configuration software installed in Windows 7 or above.

Resolution
If you are running on Windows 7 or 8, the icon may be found in the Start Bar in the folder path with a light blue icon:
Schneider Electric -> SoCollaborative -> Unity Pro -> Registration Tool

If you're running Windows 10, you may have difficulty finding the Registration Wizard from the Start Bar. 
The file location is:
<Unity Pro InstallFolder>\RegUpXL\RegistrationWizard.exe

If you've installed in the default location, it would be the direct path:
C:\Program Files (x86)\Schneider Electric\Unity Pro\RegUpXL\RegistrationWizard.exe

Note: EcoStruxure Control Expert v14.0 and above uses the newer shared Schneider Electric License Manager Tool.
It is located in the default install location:
C:\Program Files (x86)\Schneider Electric\License Manager\LicenseManager.exe
Tìm hiểu thêm
Tìm hiểu thêm

Không tìm thấy thông tin bạn cần?

Liên hệ với nhóm Chăm sóc khách hàng của chúng tôi để nhận hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ khiếu nại, v.v.