{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Tìm theo từ khóa hoặc đặt câu hỏi","searchBtn":"Tìm kiếm","error":"Nhập từ khóa để tìm kiếm"}}
{}

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Chọn vị trí của bạn

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
{"support":{"yesButton":"Có","noButton":"Không","feedback":{"title":"Chúng tôi có thể làm gì để cải thiện?"},"submitButton":"Gửi","successMessage":"Cảm ơn bạn đã phản hồi","title":"Nội dung này có hữu ích không?","feedbackPercentLabel":"người cho rằng nội dung này hữu ích","captcha":{"error":"Vui lòng đánh dấu vào ô"}}}
Tìm các câu hỏi thường gặp

Profibus device Slot Configuration for a ifm10DBB profibus slave device is missing drop down list.

Issue
If you try to change the slot configuratiopn for a Profibus ifm10DBB slave device in the 'Prosoft Configurator for Modicon' software, the drop down list box could be blank.

Product Line
PMEPXM0100

Environment
Windows 10

Resolution

If you try to change the slot configuratiopn for a Profibus ifm10DBB slave device in the 'Prosoft Configurator for Modicon' software, the drop down list box could be blank.


The cause of the issue is due to the software failing to decode the gsd file when the allowable slot module range (“x-y”) starts with zero. (i.e. x = 0).

Note: There is no issue when the allowable modules are in a list e.g. 0,1,2,3,4… or if the module range does not start with zero, e.g. 1-5 or 100-115

To resolve the issue,
  • Open the .gsd file with Wordpad 
  • Locate the Slot(x) line for the slot that is having the problem.
  • Change the “Allowable Module Range from 0-4, to 0,1-4.  (See example below).
  • Save the changes.
  • Retest.

Change the “Allowable Module Range from 0-4, to 0,1-4.
From:
Slot(1) = "Slot 1: DI/DO S/A-Slaves AS-i 1" 1 0-4
To:
Slot(1) = "Slot 1: DI/DO S/A-Slaves AS-i 1" 1 0,1-4

 
Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Modicon M580
Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Modicon M580

Không tìm thấy thông tin bạn cần?

Liên hệ với nhóm Chăm sóc khách hàng của chúng tôi để nhận hỗ trợ kỹ thuật, hỗ