Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Line Choke có cần thiết cho ATV340D30N4E?

Published date: 18 tháng tư 2020

Đối với biến tần có công suất trên 30kW, ATV340D30N4E…...D75N4E, DC choke đã được tích hợp sẵn, do đó line choke là không cần thiết.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.