Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Cách tính giá trị điện trở hãm của biến tần ATV71?

Published date: 18 tháng tư 2020

Vui lòng xem file tính toán đính kèm:Link: https://www.se.com/ww/resources/sites/SCHNEIDER_ELECTRIC/content/live/FAQS/374000/FA374329/en_US/Braking%20Resistor%20Calculation.pdf?_ga=2.243853189.1041148888.1568690330-1368384610.1554976326

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.