Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Làm thế nào để có thể tải lên 1 file dự án từ bộ điều khiển M241/M251/LMC058/M258?

Published date: 18 tháng tư 2020

Để tải lên file dự án từ bộ điều khiển LMC058, trước tiên, cần đảm bảo rằng flie nguồn đã được tải về và đã được vào bộ điều khiển khi nó được lập trình lần cuối.Nếu quá trình tải xuống file nguồn được thực hiện tại thời điểm vận hành cuối cùng thì bạn chỉ mới tải lên bản sao lưu dự án từ bộ điều khiển.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.