{}

Tìm các câu hỏi thường gặp

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Tìm theo từ khóa hoặc đặt câu hỏi","searchBtn":"Tìm kiếm","error":"Nhập từ khóa để tìm kiếm"}}

Làm thế nào để mở chương trình Lexium CT bằng phần mềm Somove?

Việc cấu hình Lexium CT cần được lưu dưới dạng tệp .se3 sau đó có thể được đưa vào phần mềm Somove.Vui lòng xem file hình ảnh đính kèm về cách đưa dữ liệu vào.Link: https://www.se.com/resources/sites/SCHNEIDER_ELECTRIC/content/live/FAQS/376000/FA376287/en_US/ct_to_somove.png?_ga=2.16525238.1041148888.1568690330-1368384610.1554976326
Tìm hiểu thêm
Sản phẩm:
ATV310H037N4E
{"support":{"yesButton":"Có","noButton":"Không","feedback":{"title":"Chúng tôi có thể làm gì để cải thiện?"},"submitButton":"Gửi","successMessage":"Cảm ơn bạn đã phản hồi","title":"Nội dung này có hữu ích không?","feedbackPercentLabel":"người cho rằng nội dung này hữu ích","captcha":{"error":"Vui lòng đánh dấu vào ô"}}}
Tìm hiểu thêm
Sản phẩm:
ATV310H037N4E