Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Làm thế nào để thêm dòng XBTOT (các modun giao diện vận hành lập trình) vào phần mềm Vijeo Designer V6.2?

Published date: 18 tháng tư 2020

Mở phần mềm Vijeo Designer từ thanh công cụ đi tới phần Trợ giúp (Help) ---> Mã giấy phép (License) ---> Nâng cấp (Upgrade) và khi được yêu cầu nhập mã, hãy sử dụng phiên bản VJDHTGTOPV62M 6.2 của phần mềm Vijeo Designer.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.