Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Mã sản phẩm CANopen card cho biến tần ATV320 là gì ?

Published date: 18 tháng tư 2020

CANopen protocol được tích hợp trên ATV320 vì vậy không có tùy chọn CANopen card.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.