Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Phạm vi tần số ngõ ra của các biến tần ATV630 ?

Published date: 18 tháng tư 2020

Phạm vi tần số ngõ ra của biến tần ATV630 là 0.1…599 Hz

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.