Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Nút reset trên HMI có được dùng để reset lỗi cho ATV71 trong chế độ terminal mode?

Published date: 18 tháng tư 2020

- Nút reset trên HMI không reset lỗi cho ATV71 trong chế độ terminal mode được.- Để reset lỗi cho ATV71: bạn truy cập vào Logic input assigment trong menu, chọn Fault management, sau đó chọn Fault reset.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.