Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Sự khác nhau giữa Braking Unit và Network Braking unit?

Published date: 18 tháng tư 2020

1. Braking Unit:- Trong quá trình điều khiển vận hành motor, khi motor vào trạng thái dừng nhanh, lúc này motor trở thành như một nguồn phát năng lượng trả ngược về, dòng lúc này tăng lên có thể gây ra hiện tượng quá tải với biến tần, braking unit có nhiệm vụ tiêu tán năng lượng này trong điện trở hãm (điện trở xả).2. Network Braking Unit:- Khác với Braking Unit, Network Braking Unit không tìm cách tiêu tán năng lượng này mà nó tìm cách khôi phục nguồn năng lượng này để hòa lại vào lưới. Năng lượng có thể được tận dụng từ:+ Động cơ + Hoặc các động cơ được điều khiển bởi các biến tần trên cùng 1 DC bus.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.