Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Khoảng cách phát hiện tối đa cho ứng dụng giám sát chuyển động của dòng cảm biến cảm ứng XS Series là bao nhiêu?

Published date: 18 tháng tư 2020

15mm

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.