Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Giá trị B10/B10d trên dòng nút nhân dừng khẩn XB4/XB5 là gì?

Published date: 18 tháng tư 2020

Đối với nút nhấn hoàn chỉnh (bao gồm tiếp điểm), cần thiết phải xem xét đến giá trị B10/B10d của tiếp điểm + B10 (E-stop) = 300000 lần tác động + B10 (E-stop) = 1000000 lần tác động ở dòng điện bình thường AC15 (230V,2A) + B10 (nút hoàn chỉnh) = min{B10(operator), B10(contact)} = 300 000 Đối với E-Stop, B10d = B10/0.2B10d (E-Stop) = 1500000

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.