Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Dữ liệu RTC của bộ điều khiển M172P duy trì bao lâu trong trường hợp mất điện?

Published date: 18 tháng tư 2020

Thời gian duy trì dữ liệu RTC của bộ điều khiển M172P trong trường hợp mất điện là 10 năm

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.