Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Điện áp và thời gian thử nghiệm cách điện tối đa cho phép đối với MCCB Compact NSX là bao nhiêu?

Published date: 18 tháng tư 2020

Thời gian và điện áp thử nghiệm cách điện cho phép đối với dòng MCCB Compact NSX như bên dưới: 1. NSX 100-250, 3kV trong 3 giây 2. NSX 400-630, 3.5kV trong 3.5 giây Ghi chú: Khuyến cáo thử nghiệm cách điện đối với MCCB Compact NSX là 2.5kV trong 5 giây

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.