{}

Tìm các câu hỏi thường gặp

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Tìm theo từ khóa hoặc đặt câu hỏi","searchBtn":"Tìm kiếm","error":"Nhập từ khóa để tìm kiếm"}}

Is the low pressure cutoff option on a 9013 pressure switch adjustable?

Issue:
Adjustable Low Pressure Cut Off for 9013 Pressure Switches

Product Line:
Pressure, Vacuum, and Float Switches

Environment:
Type F—Pumptrol™ Water Pump Pressure
Switches

Resolution:
The low pressure cutoff remains fixed at 10psi below the low pressure cut in for the pressure switch. Although it is not independently adjustable, it will follow the low pressure set point. For this reason, it will not be effective if the cut in point is set below 10 psi.

Nội dung này có hữu ích không?

Tìm hiểu thêm
Tìm hiểu thêm