{}

Tìm các câu hỏi thường gặp

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Tìm theo từ khóa hoặc đặt câu hỏi","searchBtn":"Tìm kiếm","error":"Nhập từ khóa để tìm kiếm"}}

Giá trị dòng cắt ngắn mạch (Icu) lớn nhất của C60N và C60L là bao nhiêu?

Theo tiêu chuẩn IEC 60947-2,giá trị dòng cắt ngắn mạch (Icu) lớn nhất của C60N là 50KA và của C60L là 100KA ở điện áp 240/440V AC.
Xem thông tin trong tệp đính kèm.

Phần đính kèm

Nội dung này có hữu ích không?