Vietnam (Vietnamese)
Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác
Industrial Automation and Control

Measurement and Instrumentation

Wireless Instrumentation

Accutech

Accutech

Battery-powered wireless sensor networks. Fully integrated, battery-powered, rapid-deploy wireless instrumentations for measuring and monitoring data in challenging environments.

Xem chi tiết