Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

Magelis XBT GTW

Advanced Open Touchscreen Panels (Windows XPe)

Advanced panels open

Magelis XBT GTW
 • Catalogue
  Vijeo Designer HMI configuration software (Phiên bản 2.0) 12/14/17 English DIA5ED2130614EN.pdf3.3 MB
  User guide
  MPCST11..., XBTGTW450, Magelis Smart 8.4 ", Industrial PCs (Phiên bản 01) 12/13/17 English 35015049_K01_000_01.pdf1.4 MB
  Magelis Panel PC - GTW and Optimum, User Manual (Phiên bản 03) 12/14/17 English EIO0000000965.03.pdf4.5 MB
  CAD
  CAD for XBTGTW450: advanced open touchscreen panel - 8"4 Open (Phiên bản 1.0) 5/9/19 all
  CAD for XBTGTW652: advanced open touchscreen panel - 800x600 pixels SVGA - 12.1" - TFT LCD - 24V DC (Phiên bản 1.0) 5/9/19 all
  Xem thêm tài liệu