Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

Sepam serie 10

Protection Relays for Basic Applications

Sepam series 10 offers 3 types of digital overcurrent and earth fault protection devices for feeders and distribution transformers, each one dedicated to a single application. Models available: Sepam 10N, Sepam 10B, Sepam 10A

Sepam serie 10