Vietnam (Vietnamese)
Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

MiCOM E2

USB to RS232 Cable for MiCOM Px2x Protection Devices

MiCOM E2 USB/RS232 cable is a useful accessory for all MiCOM Px2x relays allowing data retrieval or modify parameters with MiCOM S1 whatever platform. Models available: MiCOM E2

MiCOM E2
So sánh sản phẩm: /