Vietnam (Vietnamese)
Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

MiCOM H-Series Ethernet Switches

Secure and Reliable Ethernet Switches

MiCOM H-Series is range of secure and reliable Ethernet switches for the substation environment. Designed to IEC 61000-4 & 60255-5, they are plug and play devices when used with factory settings. Many models available according to network arcitecture

Communication Elements to secure the electrical distribution network
So sánh sản phẩm: /