Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Compact NS 630A

Molded case circuit breakers from 630 to 3200A

Một phần của PacT Series

ComPact NS is a range of molded case circuit breakers (MCCB) with embedded MicroLogic control units for built-in power & energy metering. The solution covers ratings from 630 to 3200 A.
Liên hệ bộ phận hỗ trợ
Compact NS 630A Schneider Electric Molded case circuit breakers from 630 to 3200A
Liên hệ bộ phận hỗ trợ