Vietnam (Vietnamese)
Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

Advantys OTB

IP20 optimum modular I/O system, for simple machines (up to 248 I/Os)

Simply optimum !

Advantys OTB
   • 3 products available

    • Giá tốt nhất
     OTB1C0DM9LP Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     OTB1C0DM9LP

     I/O distributed module OTB - CANopen bus - 0..1000 m
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4
    • Giá tốt nhất
     OTB1E0DM9LP Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     OTB1E0DM9LP

     I/O distributed module OTB - Ethernet TCP/IP - 0..100 m
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4
    • Giá tốt nhất
     OTB1S0DM9LP Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     OTB1S0DM9LP

     I/O distributed module OTB - Modbus non isolated serial link - 0..10 m
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4