Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Altivar 71

Drives for heavy duty industry from 0.37 to 630 kW

Một phần của Altivar

Frequency inverters for 3-phase synchronous and asynchronous motors from 0.37 to 630 kW
Liên hệ bộ phận hỗ trợ
Altivar 71 Schneider Electric Drives for heavy duty industry from 0.37 to 630 kW
Liên hệ bộ phận hỗ trợ