Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Altivar 21

Altivar 21

Một phần của Altivar

Frequency inverters for 3-phase asynchronous motors from 0.75 to 75 kW, variable torque applications for building HVAC
Altivar 21 Schneider Electric Altivar 21