Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

Altivar 21

Altivar 21

Frequency inverters for 3-phase asynchronous motors from 0.75 to 75 kW, variable torque applications for building HVAC

Altivar 21
   • 27 products available

    • Giá tốt nhất
     ATV21H075N4 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ATV21H075N4

     variable speed drive - ATV21 - 0.75kW 1HP - 480V - EMC filter class A - IP20
    • Giá tốt nhất
     ATV21HD11M3X Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ATV21HD11M3X

     variable speed drive - ATV21 - 11kW 15HP - 240V - IP20
    • Giá tốt nhất
     ATV21HD11N4 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ATV21HD11N4

     variable speed drive - ATV21 - 11kW 15HP - 480V - EMC filter class A - IP20
    • Giá tốt nhất
     ATV21HD15M3X Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ATV21HD15M3X

     variable speed drive - ATV21 - 15kW 20HP - 240V - IP20
    • Giá tốt nhất
     ATV21HD15N4 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ATV21HD15N4

     variable speed drive - ATV21 - 15kW 20HP - 480V - EMC filter class A - IP20
    • Giá tốt nhất
     ATV21HD18M3X Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ATV21HD18M3X

     variable speed drive - ATV21 - 18.5kW 25HP - 240V - IP20
    • Giá tốt nhất
     ATV21HD18N4 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ATV21HD18N4

     variable speed drive - ATV21 - 18.5kW 25HP - 480V - EMC filter class A - IP20
    • Giá tốt nhất
     ATV21HD22M3X Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ATV21HD22M3X

     variable speed drive ATV21 - 22kW, 30HP - 240V - IP20
    • Giá tốt nhất
     ATV21HD22N4 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ATV21HD22N4

     variable speed drive - ATV21 - 22kW 30HP - 480V - EMC filter class A - IP20
    • Giá tốt nhất
     ATV21HD30M3X Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ATV21HD30M3X

     variable speed drive ATV21 - 30kW, 40HP - 240V - IP20