Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Altivar 61

Drives for variable torque from 0.75 to 800 kW

Một phần của Altivar

Frequency inverters for 3-phase asynchronous motors from 0.75 to 800 kW, variable torque applications
Altivar 61 Schneider Electric Drives for variable torque from 0.75 to 800 kW