Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

Harmony XALE

Plastic control stations and enclosures for Ø 22 mm plastic monolithic signaling units (XB7)

Plastic the XALE Optimum control stations, for Ø 22 control and signalling units Harmony® XB7

Harmony XALE
   • 14 products available

    • Giá tốt nhất
     XALE1 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XALE1

     empty control station - light grey base and cover
    • Giá tốt nhất
     XALE1011 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XALE1011

     control station XAL-E - 1 flush pushbutton - spring return - green - 1 NO
    • Giá tốt nhất
     XALE1013 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XALE1013

     control station XAL-E - 1 flush pushbutton - spring return - green - 2 NO
    • Giá tốt nhất
     XALE1031 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XALE1031

     control station XAL-E - 1 flush pushbutton - spring return - green - 1 NO -START
    • Giá tốt nhất
     XALE1441 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XALE1441

     control station XAL-E - key selector switch - 2 positions - white - 1 NO - O-I
    • Giá tốt nhất
     XALE1W1B Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XALE1W1B

     control station XAL-E - 1 projecting pushbutton - spring return - green - 1 NO
    • Giá tốt nhất
     XALE2 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XALE2

     empty control station - light grey - 2 cut-outs - IP54 - for XB7 Ø 22 mm
    • Giá tốt nhất
     XALE2011 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XALE2011

     control station XAL-E - green pushbutton 1 NO + red pushbutton 1 NC
    • Giá tốt nhất
     XALE3 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XALE3

     empty control station - light grey - 3 cut-outs - IP54 - for XB7 Ø 22 mm
    • Giá tốt nhất
     XALE33V1B Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XALE33V1B

     control station with green PB 1NO + red pb 1NC + green pilot - LED - 24V