Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

Modicon M340

Mid range PLC for industrial process and infrastructure

Driving performance with simplicity and integrated functions

Modicon M340
  Quay lại   PACs

Modicon M340

   • 5 products available

    • Giá tốt nhất
     BMXP341000 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     BMXP341000

     processor module M340 - max 512 discrete + 128 analog I/O - Modbus
    • Giá tốt nhất
     BMXP342000 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     BMXP342000

     processor module M340 - max 1024 discrete + 256 analog I/O - Modbus
    • Giá tốt nhất
     BMXP3420102 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     BMXP3420102

     processor module M340 - max 1024 discrete + 256 analog I/O
    • Giá tốt nhất
     BMXP342020 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     BMXP342020

     processor module M340 - max 1024 discrete + 256 analog I/O - Modbus - Ethernet
    • Giá tốt nhất
     BMXP3420302 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     BMXP3420302

     processor module M340 - max 1024 discrete + 256 analog I/O - CANOpen