Vietnam (Vietnamese)
Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

Phaseo ABL7, ABL8

Single phase and 3-phase power supplies 100 V to 500 V - 7 W to 960 W

Regulated switch mode power supplies from 0.3 to 40 A for industrial applications

Phaseo ABL7, ABL8
   • 6 products available

    • Giá tốt nhất
     ABL7RM24025 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ABL7RM24025

     regulated SMPS with auto reset - 1 or 2-phase - 100...240 V AC - 24 V - 2.5 A
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4
    • Giá tốt nhất
     ABL8MEM05040 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ABL8MEM05040

     regulated SMPS - 1 or 2-phase - 100..240 V AC - 5 V - 4 A
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4
    • Giá tốt nhất
     ABL8MEM12020 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ABL8MEM12020

     regulated SMPS - 1 or 2-phase - 100..240 V AC - 12 V - 2 A
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4
    • Giá tốt nhất
     ABL8MEM24003 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ABL8MEM24003

     regulated SMPS - 1 or 2-phase - 100..240 V AC - 24 V - 0.3 A
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4
    • Giá tốt nhất
     ABL8MEM24006 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ABL8MEM24006

     regulated SMPS - 1 or 2-phase - 100..240 V AC - 24 V - 0.6 A
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4
    • Giá tốt nhất
     ABL8MEM24012 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ABL8MEM24012

     regulated SMPS - 1 or 2-phase - 100..240 V AC - 24 V - 1.2 A
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4
  So sánh sản phẩm: /