Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Phaseo ABL8

Single phase and 3-phase power supplies 230 V to 400 V - 12 W to 1440 W

Một phần của Modicon

Unregulated filtered rectified power supplies from 0.5 to 60 A
Liên hệ bộ phận hỗ trợ
Phaseo ABL8 Schneider Electric Single phase and 3-phase power supplies 230 V to 400 V - 12 W to 1440 W
Liên hệ bộ phận hỗ trợ