Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Chọn vị trí của bạn

Phaseo ABL8

Single phase and 3-phase power supplies 230 V to 400 V - 12 W to 1440 W

Một phần của Modicon

Unregulated filtered rectified power supplies from 0.5 to 60 A

Phaseo ABL8
 

Câu hỏi thường gặp

Dễ dàng tìm kiếm và chia sẻ câu trả lời mà bạn đang tìm từ dịch vụ câu hỏi thường gặp (FAQ) trực tuyến của chúng tôi.
So sánh sản phẩm: /