Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

Lexium Controller

Motion controllers

Motion controller

Lexium Controller
   • 4 products available

    • Giá tốt nhất
     LMC10 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     LMC10

     Lexium motion servo drive Controller - 24 V DC - 0.3 A
    • Giá tốt nhất
     LMC20 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     LMC20

     Lexium motion servo drive Controller - 24 V DC - 0.4 A
    • Giá tốt nhất
     LMC20A1307 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     LMC20A1307

     Lexium motion servo drive Controller - 24 V DC - 0.5 A
    • Giá tốt nhất
     LMC20A1309 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     LMC20A1309

     Lexium motion servo drive Controller - 24 V DC - 0.5 A