Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

Canalis KT

Busbar trunking for high power distribution 5000A

Busbar trunking for high power distribution 5000A

Canalis KT
   • 84 products available

    • Giá tốt nhất
     KTA0800ER41 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     KTA0800ER41

     Canalis - Al feed unit N1 oil trans + switchboard - 800A - 3L+N+PE - standard
    • Giá tốt nhất
     KTA0800ER71 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     KTA0800ER71

     Canalis - Al feed unit N1 oil trans + switchboard - 800A - 3L+N+PER - standard
    • Giá tốt nhất
     KTA1000ER41 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     KTA1000ER41

     Canalis - Al feed unit N1 oil trans + switchboard - 1000A - 3L+N+PE - standard
    • Giá tốt nhất
     KTA1250ER41 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     KTA1250ER41

     Canalis - Al feed unit N1 oil trans + switchboard - 1250A - 3L+N+PE - standard
    • Giá tốt nhất
     KTA1250ER46 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     KTA1250ER46

     Canalis - Al feed unit N6 oil trans + switchboard - 1250A - 3L+N+PE - tailored
    • Giá tốt nhất
     KTA1600ER41 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     KTA1600ER41

     Canalis - Al feed unit N1 oil trans + switchboard - 1600A - 3L+N+PE - standard
    • Giá tốt nhất
     KTA1600ER71 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     KTA1600ER71

     Canalis - Al feed unit N1 oil trans + switchboard - 1600A - 3L+N+PER - standard
    • Giá tốt nhất
     KTA2000ER41 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     KTA2000ER41

     Canalis - Al feed unit N1 oil trans + switchboard - 2000A - 3L+N+PE - standard
    • Giá tốt nhất
     KTA2000ER44 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     KTA2000ER44

     Canalis - Al feed unit N4 oil trans + switchboard - 2000A - 3L+N+PE - tailored
    • Giá tốt nhất
     KTA2000ER45 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     KTA2000ER45

     Canalis - Al feed unit N5 oil trans + switchboard - 2000A - 3L+N+PE - tailored