Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

TeSys DF, LS1/GK1

Fuse carriers from 0.5 A to 125 A, up to 690 V

Một phần của TeSys

TeSys DF, LS1/GK1 is a complete range of fuse carriers from 0.5 to 125 A that is designed for a wide variety of applications up to 690 V.
TeSys DF, LS1/GK1 Schneider Electric Fuse carriers from 0.5 A to 125 A, up to 690 V