Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

ATV12 drive

Drives for simple machines from 0.18 to 4 kW

Một phần của Altivar

Variable speed drives for small machines with three-phase 240 V 0.18 to 4 kW asynchronous motor
ATV12 drive Schneider Electric Drives for simple machines from 0.18 to 4 kW