Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Altivar 61 Plus

Drives for variable torque from 90 to 2400 kW

Một phần của Altivar

Low voltage drives with high power ratings, 90 to 2400 kW
Liên hệ bộ phận hỗ trợ
Altivar 61 Plus Schneider Electric Drives for variable torque from 90 to 2400 kW
Liên hệ bộ phận hỗ trợ