Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

EcoStruxure Panel Server

Next-generation IoT gateway for an intelligent power network.

Một phần của EcoStruxure

High performance, modular gateway with enhanced cybersecurity that provides easy and fast connections to multiple concurrent edge control or cloud applications.
EcoStruxure Panel Server Schneider Electric Next-generation IoT gateway for an intelligent power network.